Isolatiebewakingsrelais - Meet- en controlerelais

Een ongeplande uitval van een machine of systeem door isolatiefouten kan ernstige gevolgen hebben. Door vroegtijdige detectie van isolatiefouten in niet-geaarde netwerken (IT-netwerken) kunnen de isolatiemonitoren van DOLD uit de VARIMETER IMD-familie (IMD: Isolation Monitoring Device) storingen en uitval voorkomen in elektrische systemen en een hoger niveau garanderen van operationele en systeemveiligheid. 

Assortiment DOLD

In grote industriële faciliteiten kan het lokaliseren van isolatiefouten veel tijd en geld kosten. Het VARIMETER EDS isolatiefout zoeksysteem lokaliseert isolatiefouten snel en veilig in complexe niet-geaarde AC/DC-netwerken. DOLD biedt een breed assortiment meet- en bewakingsrelais voor unieke behoeften van gebruikers. De relais detecteren fouten en geven vroegtijdige meldingen als variabelen de vooraf vastgestelde limieten overschrijden. De apparatuur detecteert en meldt vroegtijdige fouten in elektrische variabelen zoals stroom, spanning, vermogen, isolatieweerstand, enzovoort. Dit zorgt ervoor dat gevaren voor gebruikers betrouwbaar worden vermeden. Daarnaast wordt de continuïteit van de bedrijfsprocessen gewaarborgd en productiestoringen en uitvaltijd geminimaliseerd. Het portfolio van DOLD varieert van standaard apparaten voor het bewaken van individuele variabelen, multifunctionele apparaten tot flexibele foutmeldingssystemen. 

VARIMETER RCM-serie

De wisselstroom monitors uit de VARIMETER RCM-serie zorgen voor een betrouwbare monitoring van reststroom in geaarde netwerken. De reststroom monitors kunnen universeel worden toegepast, omdat ze direct en wisselstroom detecteren.  

 

Bekijk isolatiebewakingsrelais Stel uw vraag

Familiefoto VARIMETER - DOLD

Isolatiemonitors en wisselstroom monitors

Isolatiemonitor

Isolatiemonitors worden gebruikt in niet-geaarde netwerken (IT-netwerken). Isolatiemonitors meten de isolatieweerstand tegenover de aarde van de te meten systemen. Deze systemen worden beschermd door isolatiemonitors. Het gebruik van isolatiemonitors in IT-netwerken zijn wettelijk verplicht volgens de norm ‘Veiligheid van machines’ DIN EN 60204-1 of DIN VDE 0100-410. Dankzij de opzettelijk simpel en gebruiksvriendelijk gehouden functionaliteiten van de isolatiemonitors, profiteren de klanten van DOLD van een aanzienlijk kostenvoordeel gecombineerd met een hoge kwaliteitsstandaard. Isolatiemonitors worden toegepast om ongevallen en uitvaltijden te voorkomen in het geval van isolatiefouten en beschermen mens en machine tegen brand en ongevallen. Voor isolatiemonitoring in geaarde netwerken wordt gebruik gemaakt van wisselstroom monitors. 

Wisselstroom monitors 

Wisselstroom monitors worden gebruikt in geaarde netwerken (NT-netwerken). Ze bewaken de foutstroom op basis van wisselstroom metingen en worden voornamelijk gebruikt om uitvaltijden met hoge kostenposten en brandgevaar te voorkomen, welke latent aanwezig zijn als gevolg van evoluerende isolatiefouten. De wisselstroom monitors garanderen een verhoogde veiligheid van bedrijfsprocessen en installaties.

Spannings- en frequentiebewakingsrelais - RP 9811 - DOLD

DOLD biedt met het spannings- en frequentiebewakingsrelais RP 9811 uit de VARIMETER NA-serie, een veilige normconforme oplossing voor optimale netbewaking bij het inkoppelen van decentraal opgewekte energie op het openbare energienet.

Brede hulpspanningsbereik AC/DC

De RP 9811 is snel en vertrouwd in te stellen door twee draaischakelaars, waarmee het frequentiebewakingsrelais wordt afgestemd op landelijke of lokale regelgeving. Het spannings- en frequentiebewakingsrelais is flexibel inzetbaar door het brede hulpspanningsbereik AC/DC. Foutdiagnose is snel af te lezen door het geïntegreerde display en LED signalering. 

 

Bekijk spannings- en frequentiebewakingsrelais - RP 9811

 

Spannings- en frequentiebewakingsrelais - RP 9811 - DOLD
Meet- en controlerelais met temperatuurbewaking - MK 9163 - DOLD

Meet- en controlerelais met temperatuurbewaking

De MK 9163 ATEX vermijden betrouwbare thermische overbelasting op motoren. De relais met temperatuurbewaking uit de VARIMETER EX-serie van DOLD monitoren en beschermen standaardmotoren en explosieveilige motoren die uitgerust zijn met PTC-weerstanden de voldoen aan de richtlijn 94/9/EC. 

Controlerelais voor zware omgevingen

De controlerelais zijn getest op functionele veiligheid volgens EN 50495, EN 61508 en EN ISO 13849 en worden toegepast in zware omstandigheden of bijvoorbeeld bij snelle schakelcycli, zwaar intensief starten of bij beperkte vermogensdissipatie door vuile omgevingen. 

De belangrijkste kenmerken van de thermistor motorbeveiligingsrelais zijn oververhittingsdetectie, detectie van kapotte sensordraad en kortsluiting van de sensor. Als een sensor in het bewakingscircuit de responsietemperatuurwaarde bereikt, geeft het bewakingsrelais via de uitgangscontacten een fout aan. 

 

Bekijk meet- en controlerelais met temperatuurbewaking 

 

Fasemonitor RK 9872 | DOLD

De ruimtebesparende fasemonitor RK9872/800 uit de Varimeter-familie bewaakt zowel onder- en overspanning als fasevolgorde in driefasige systemen. De responswaarden zijn vast. Bij het aansluiten van de meetspanning op de ingangen L1-L2-L3 en het storingsvrije systeem schakelt het relais in.

LED indicatie

Wanneer de meetspanning is aangesloten, controleert de unit een fasevolgorde met de klok mee. Als dit niet het geval is, knippert de gele LED. Het uitgangsrelais zal niet worden geactiveerd. Na detectie van onder- of overspanning op een of meer fasen gedurende 5 sec. het relais schakelt uit. Het relais blijft ten minste 2 seconden uitgeschakeld. De fasemonitor meet de rekenkundige gemiddelde waarde van de 3 fasen tegen neutraal.

Kenmerken fasemonitor RK 9872: 

  • Detectie van onder- en overspanning en fasevolgorde in drie fase spanningssystemen
  • Zonder afzonderlijke hulpspanning
  • LED indicatie voor bedrijfsspanning en contactpositie
  • Snelle foutlocatie/foutdetectie
  • Preventief onderhoud 
  • Ruimtebesparend
  • Volgens IEC/EN 60255-1
Fasemonitor RK 9872 | DOLD
Universele meetrelais MK 9300N - VARIMETER PRO-serie

Universele meetrelais MK 9300N | VARIMETER PRO-serie

De universele meetrelais MK 9300N / MH 9300 van de VARIMETER PRO-serie bewaakt tot 9 verschillende parameters tegelijkertijd. Of het nu gaat om gelijktijdige overspanning/te lage spanning, spanningsasymmetrie, overstroom/onderstroom, cos phi, actief vermogen, schijnbaar vermogen en blindvermogen, frequentie en fasevolgorde in driefasen en enkelfasige netwerken, het universele meetrelais MK 9300(N) is toe te passen voor alle scenario's.

Gebruik op schepen 

De multifunctionele meetrelais MK 9300N en MH 9300 van de VARIMETER PRO-serie zijn gecertificeerd voor gebruik volgens DNV GL op schepen. Met relais kan zowel multifunctioneel als monofunctioneel gebruikt worden. 

 

Bekijk universele meetrelais MK 9300N

 

close-video-button