fortop energy control

Power Quality Solutions

Wat is power quality?

In een wereld vol elektronica is een goede spanningskwaliteit van groot belang. Elektronica veroorzaakt door zijn niet-lineaire gedrag stroomvervuiling die de spanningskwaliteit negatief beïnvloedt. Tegelijkertijd is diezelfde apparatuur steeds gevoeliger voor de vervuiling die het deels zelf veroorzaakt. Schommelingen in de netspanning in de vorm van onderspanning en spanningsdips hebben een veel grotere invloed op de werking van apparatuur dan vroeger. Power Quality-problemen (Lees meer: white paper Power Quality) kunnen daarom op korte of lange termijn tot forse kostenposten leiden.

Met onze power quality solutions levert fortop oplossingen op maat en helpen wij u met het inbedrijfstellen en onderhouden van cos-phi compensatiekasten, actieve filters of installaties voor peak-shaving.

Welke kennis heeft Fortop automation & energy control?

 

Stel uw vraag over Power Quality

Power quality
Tijdelijke energiemeting

Tijdelijke metingen met meetkoffers

Met een meetkoffers van fortop wordt er met behulp van een Janitza energiemeter een tijdelijke meting uitgevoerd. Een tijdelijke meetkoffer wordt geleverd met benodigde meetsnoeren en is voorzien van een web-based Power Quality watchdog. Hiermee is het mogelijk om te analyseren zonder kennis van Power Quality. Gaat uw voorkeur uit naar het uitbesteden van een tijdelijke meting? Lees meer over tijdelijke energiemetingen.

 

Stel uw vraag of vraag een tijdelijke meting aan!

 

 

 

Actief Dynamisch Filter

Door de toename van elektronische belastingen als frequentieregelaars, elektronische voedingen en LED-verlichting ontstaat er steeds meer harmonische vervuiling. Harmonische vervuiling veroorzaakt extra blindvermogen. Met actief dynamische filters (ADF) is het blindvermogen veroorzaakt door harmonischen en de faseverschuiving tussen spanning en stroom te compenseren.

 

Actieve filters.

Actief dynamisch filter
KNP/NLDC en Fortop

KPN/NLDC WERKT AL TWAALF JAAR SAMEN MET FORTOP

Beschikbaarheid is voor kritische applicaties een must. Stilstand in de productie zorgt voor extra kosten en onnodig oponthoud. Inzicht in het energieverbruik en de kwaliteit van de power quality voorkomt problemen voordat ze ontstaan.

Voor de klanten van NLDC is de beschikbaarheid van ICT-diensten cruciaal. Het is voor de datacenters van NLDC cruciaal dat ze voortdurend én duidelijk inzicht hebben in hun complexe installaties. Fortop werkt al 12 jaar nauw samen met NLDC. Lees het hele verhaal.

Blindstroomcompensatie

Als een wisselspanning op een inductieve belasting wordt gezet, ontstaan er twee vermogens: het werkelijk en het blindvermogen. Hierbij ontstaan ook twee stromen: een stroom die zuiver ohms is (wattstroom) en een blindstroom. De stroom wordt hierdoor "uit-fase" van de spanning getrokken. De grootte van de faseverschuiving tussen spanning en stroom bepaalt die arbeidsfactor die ook wel de cosinus phi wordt genoemd. De cosinus phi is te reduceren met blindstroomcompensatie (cos-phi verbetering).

Blindstroomcompensatie

close-video-button