28/01/2014

Power analyse software Janitza Gridvis

Met het softwareprogramma GridVis van Janitza is het mogelijk de UMG-meetinstrumenten eenvoudig te programmeren en historische en actuele meetdata weer te geven en te analyseren. Met de topologiefunctie is het eenvoudig zelf een klantspecifieke visualisering van uw elektrische installatie op te bouwen. U kunt van afstand elk afzonderlijk meetinstrument real-time bedienen alsof u voor de meter staat.

Positie GridVis in het fortop-programma
GridVis is een desktopapplicatie en uitermate geschikt voor configuratie, analyse en het beheer van uw technische installatie. GridVis heeft het ISO50001 certificaat zodat u er zeker van bent dat het programma de data levert die nodig is voor een gecertificeerd energiebesparingsprogramma.

Geïntegreerd datamanagementsysteem

Fig. 1     Meetinstrumenten weergegeven met real-time meetwaarden

De meetgegevens van de meetinstrumenten worden met GridVis online direct op de PC weggeschreven, waarna met dit programma de historische meetgegevens geanalyseerd kunnen worden in bijvoorbeeld grafieken, tabellen en rapporten. Door het geïntegreerde datamanagementsysteem wordt de meetdata automatisch uitgelezen. Dit maakt het programma zeer gebruikersvriendelijk. Met één druk op de knop zijn complete power quality rapportages uit te draaien, bijvoorbeeld volgens de EN50160.

Fig. 2     Grafische weergave van real-time meetwaarden in grafiekvorm

Eigenschappen basislicentie

 • Paramentreren, visualiseren, data management, PQ-analyse
 • Configuratie van UMG-meetinstrumenten en Pro-data datalogger
 • Automatische of handmatige uitlezing van de meetdata
 • Grafische weergave van online- en historische meetgegevens
 • Meerdere grootheden in 1 grafiek onder te brengen
 • Vrije keuze type grafiek (staaf, lijn, diagram, verschil weergave)
 • Mogelijk om gemiddelde waarden in grafiek weer te geven
 • Exportfunctie via CSV-bestand
 • Grafische programmering van PLC-functies via Jasic®
 • App's management (meter specifieke applicaties zijn via forTop aan te schaffen)
 • Statistische analyses en rapportgenerator (kosten en spanningskwaliteit)
 • Watch dog functie
 • Invoegen virtuele meetinstrumenten

Fig. 3     De meetinstrumenten opgenomen in een stroomkringschema

Toepassingen

 • Opbouw en management van complete energiemanagementsystemen
 • Visualisering van het energienet m.b.v. het topologie venster
 • Opslag van "events" in vrij definieerbare tijdvensters
 • Zoeken en analyseren naar afwijkingen (transiënten, korte onderbrekingen, asymmetrie)
 • Managen van kostenplaatsen d.m.v. "onderbemetering"
 • Verbeteren van de energievoorziening door de uitgebreide alarmfunctie bij afwijkingen
 • Verbeteren van de spanningskwaliteit
 • Analyseren van afnames, bijvoorbeeld voor optimale afname contracten
 • Paramentrering en configuratie

Met behulp van GridVis worden de aangesloten meetinstrumenten geparamentreerd. De meetinstrumenten worden voorzien van een naam, het aansluitschema, trafoverhoudingen en een eventuele herziene fase-volgorde. Aanspreekwaarden voor het meten van incidenten en transiënten, als wel de meetwaarden en hun meetinterval die u wilt registreren, legt u via GridVis vast. Er kunnen functies worden toegewezen aan de digitale in- en uitgangen, zoals pulswaarden, het binnenhalen van statusmeldingen en het aansturen van externe apparaten.

Fig. 4     Paramentrering van de power analyser UMG604

Via een pulldown menu kiest u het type temperatuursensor welke op de UMG604 is aangesloten. De manier waarop de tijdsynchronisatie dient plaats te vinden wordt ingesteld. Updates en app's kunnen via GridVis worden geïnstalleerd, zonder dat het apparaat uitgebouwd hoeft te worden.

Fig. 5     Er kunnen verschillende recording configuraties worden gekozen

Online data
De meetdata van de diverse meetinstrumenten wordt verzameld, opgeslagen, bewerkt en gevisualiseerd via de gebruikersvriendelijke tools. Meetwaarden kunnen real-time als lijn, grafiek of staafdiagram worden weergegeven. Die lijngrafieken worden continu geactualiseerd. In één grafiek kunnen twee verschillende grootheden worden opgenomen. Van elke grootheid kunnen meerdere meetgegevens van verschillende meetinstrumenten worden opgenomen, zodat vergelijkingen gemakkelijk te maken zijn.

Fig. 6     Weergave van real-time meetwaarden in GridVis

Virtuele meetinstrumenten*
Door het creëren van virtuele meetinstrumenten kunnen binnen GridVis meetwaarden worden gebundeld. Op deze manier is het mogelijk meetgegevens van verschillende bronnen via één virtueel meetinstrument ter beschikking te stellen. Wiskundige functies zijn toe te kennen. Het virtuele meetinstrument kent binnen GridVis dezelfde functies als een werkelijk aanwezige meter.

Fig. 7     Configuratie van een virtueel meetinstrument

Weergave netstructuur (topologie)
Van ieder meetinstrument dat zich in het netwerk bevindt, kan in GridVis het meterfront zichtbaar gemaakt worden. Via GridVis kan de meter van afstand worden bediend alsof u zelf voor de meter staat. Met de systeemtopologie is het mogelijk snel een statusoverzicht van de installatie te krijgen. De opbouw van het systeem met de verschillende meetpunten wordt zo in één oogopslag duidelijk.

Een plattegrond van uw gebouw of een elektrisch schema is eenvoudig in GridVis te importeren. Met de "drag and drop" systematiek zijn de meetinstrumenten snel op de juiste plaats te zetten. Van elke meter kunnen real-time meetwaarden zichtbaar worden gemaakt. Overschrijdingen van grenswaarden (bijvoorbeeld een te hoge harmonische distorsie) kunnen worden aangegeven. Ook kan de status van een in- of uitgang worden gevisualiseerd.

Fig. 8     Voorbeeldweergave van real-time meetgegevens in een netstructuur

Dataopslag
Bijna alle meetinstrumenten hebben een geheugen. Na het uitlezen van dit geheugen met GridVis wordt de meetdata in een database opgeslagen. Dit kan een Derby, SQL of MySQL database zijn. Bij grote projecten adviseren wij gebruik te maken van een SQL of MySQL database, vanwege de betere prestatie. Voor het gebruik in combinatie met een SQL of een MySQL database is een licentie noodzakelijk.

Grafische programmering via Jasic
Met de grafische programmeertaal Jasic is het mogelijk logische en wiskundige functies samen te stellen. Digitale in- en uitgangen kunnen worden meegenomen. Het uitlezen en aansturen van externe Modbus apparaten is mogelijk via een extra licentie.

Analyse meetdata
De data is per meetgrootheid, per dag, per maand en per jaar in de database opgeslagen. Hierdoor is snel de gewenste informatie op te vragen. Deze informatie kan als lijndiagram, staafdiagram of histogram worden weergegeven. Op interessante gebeurtenissen kan worden ingezoomd en met de softwarematige "opmeetfunctie" kunnen exacte waarden worden bepaald. De grafieken kunnen van een titel en commentaar worden voorzien, waarna zij kunnen worden afgedrukt of opgeslagen.

Fig. 9     Analyse van historische gegevens

Door de analyse van de historische meetgegevens is het mogelijk het afname profiel te bestuderen en met deze gegevens optimale inkoopcontracten met de energieleverancier af te sluiten. Ook zijn foutanalyses door het vergelijken van verschillende meetdata met enkele muisklikken eenvoudig uit te voeren. Met de browser voor transiënten en korte onderbrekingen kunnen deze in vrij te selecteren tijdvensters worden geanalyseerd. Deze functies zijn voor goede foutanalyses erg waardevol.

Fig. 10     Weergave via transiëntenbrowser

Rapportage- en statistiekfunctie
Voor een goede analyse is het belangrijk de juiste parameters goed te meten en te bewaken. De door de meetinstrumenten geleverde meetdata wordt als real-time meetwaardes of historische meetwaardes gevisualiseerd. Met de geïntegreerde rapportage- en statistiek Wizard is het mogelijk de meetdata via tabellen of grafieken weer te geven.

Met tijdschema's is het mogelijk automatisch rapporten te maken deze als HTML-, XML-, Excel-, Word- of PDF-bestand op te slaan.

Voorbeelden van rapportages

 • Power Quality rapportages volgens EN50160 (spanning) en EN61000-2-4 (stroom)
 • Rapportage met betrekking tot spanningskwaliteit
 • Statistiek
 • Kostenplaats rapportages (kWh)*

Fig. 11     Automatisch genereren van rapporten volgens EN50160


Licentievarianten

GridVis Basic
Gratis Basisversie met de bovengenoemde functies

 • Wordt meegeleverd met de meetinstrumenten
 • De meegeleverde software "hoort" bij de meter
 • Zelfstandig uitgevoerde updates is voor eigen risico
 • Voor maximaal 5 apparaten tegelijkertijd

GridVis Professional
Als GridVis Basic, met de volgende extra functies

 • Geen licentielimiet voor aantal apparaten
 • 3 Desktoplicenties
 • Automatisch uitlezen van meetinstrumenten met geheugen
 • Virtuele meetinstrumenten
 • MySQL / MS-SQL database driver
 • Gebruikersbeheer

GridVis-Enterprise
Als GridVis Professional, met de volgende extra functies

 • 5 Desktoplicenties
 • Automatisch genereren van rapportages
 • Generieke Modbus driver
 • Automatische Excel-exports
 • Grafische programmeermodule

GridVis-Service
Als GridVis Enterprise,  met de volgende extra functies

 • 2 Serverlicenties en 5 desktoplicenties
 • Serverapplicatie (draait automatisch op de achtergrond voor het automatisch uitlezen van data)
 • Online uitlezing van meetinstrumenten zonder geheugen
 • REST Interface (hiermee kunnen externe applicaties eenvoudige historische meetdata afvragen)
 • Alarmmanagement

Voor 15% van de licentiekosten bieden wij een jaarlijkse software update en zorgen we voor het opschonen en controleren van de database en controleren we de algehele werking van het systeem.

*) Alleen van toepassing van aanschaf van GridVis Proffesional of hoger

Neem voor meer informatie contact op met Harmen Sikkema, Arjan Pit of Jarno Schoen.

close-video-button