28/01/2014

De Power Quality Check

In een wereld vol elektronica is een goede spanningskwaliteit van groot belang. Elektronica veroorzaakt door zijn niet-lineaire gedrag stroomvervuiling die de spanningskwaliteit negatief beïnvloedt. Tegelijkertijd is diezelfde apparatuur steeds gevoeliger voor de vervuiling die het deels zelf veroorzaakt. Schommelingen in de netspanning (onderspanning, spanningsdips) hebben een veel grotere invloed op de werking van apparatuur dan vroeger. Power Quality-problemen kunnen daarom op korte of lange termijn tot forse kostenposten leiden.

Mogelijke kostenposten Power Quality problemen. 

 • Uitvallen van processen of installaties
 • Verlies van producten en halffabricaten
 • Opnieuw moeten opstarten van processen
 • Reparatie of vervanging van machines
 • Verkorting van levensduur van machines
 • Kwaliteitsproblemen in het eindproduct
 • Energieverlies
 • Niet voldoen aan Power Quality-normen
 • Eventueel boetes en claims

Het is moeilijk vast te stellen hoe hoog deze kostenposten exact zijn. Maar een slechte Power Quality rechtvaardigt in het algemeen de kosten voor het vaststellen van deze problemen.

 

Wat is Power Quality? Stel uw vraag over Power Quality


De PQ-check: de eerste stap op weg naar kostenreductie

Er zijn veel verschillende factoren die Power Quality in uw installatie beïnvloeden. Daarnaast worden Power Quality-problemen verergerd omdat mogelijke oorzaken moeilijk te achterhalen zijn. De oorzaak kan liggen in uw eigen pand, maar ook bij uw buurman of zelfs vele kilometers verderop in het middenspanningsnet.

Moderne installaties zijn vaak complex. Bij Power Quality is het van belang alle aspecten van problemen en oplossingen te onderkennen. Bij de PQ-check richten we ons niet alleen op de algemene zaken als harmonische vervuiling, spanningsniveau, spanningsdips, onbalans, power factor, flikker en energieverspilling, maar worden ook specifiekere problemen herkend zoals bijvoorbeeld resonantie. Ook wordt de interactie tussen apparatuur en het elektricitetisnetwerk in kaart gebracht. In onze aanpak richten we ons op die aspecten die voor u de kosten generen op het vlak van:

 • Veiligheid
 • Bedrijfszekerheid
 • Onderhoud
 • Energieverbruik

Vervolgens komen wij met conclusies en aanbevelingen die moeten leiden tot een betere power quality. Hiervoor hebben we een breed pakket aan oplossingen en we kunnen advies geven, bijvoorbeeld over veranderingen in productie of infrastructuur.

Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen wij tal van Power Quality-vragen beantwoorden in binnen- en buitenland. Wij zijn hierdoor breed inzetbaar.

PQ-check: onze werkwijze

ForTop heeft inmiddels bijna tien jaar ervaring in het vaststellen van Power Quality-problemen en het oplossen ervan in verschillende branches. In de loop van de jaren hebben we een vaste aanpak ontwikkeld. Dit heeft als voordeel dat u snel kan worden geholpen en u zekerheid heeft over de kosten.

Bij een PQ-Check doorlopen we de volgende stappen:

1. Voorbereiding

 • Wat zijn de problemen?
 • Op hoeveel punten moet worden gemeten?
 • Wat zijn de vermogens / aansluitwaardes?
 • Opstellen meetplan

2. Onderzoek- en metingen on-site (1 dag)

 • Visuele inspectie van de installatie
 • Uitvoeren van de metingen volgens plan

3. Rapportage

 • Uitwerking analyses
 • Conclusies
 • Aanbevelingen

Fortop voert standaard Power Quality-checks uit met één dag onderzoek op locatie. 

 

Vraag een Power Quality-check aan

close-video-button