William Vermij | Accountmanager

Op zoek naar de vraag achter de vraag

Vaak wordt er een product geselecteerd op basis van kennis en ervaring uit het verleden. Door ook te kijken naar de richting of wensen op de lange termijn komen innovatieve oplossingen op tafel, die uiteindelijk de klant ook voordeel en meerwaarde bieden. Ik zit dan ook graag aan tafel bij de klant om met R&D of technische afdeling mee te denken in de engineeringsfase van een machine of project.

Mijn kennis en ervaring in industriële automatisering, aandrijftechniek en detectie helpen mij hierbij om een compleet beeld van de machine en werking te krijgen. Op machineveiligheid ben ik verder TUV Safety Technician gecertificeerd en help graag bij het vinden van een veilige oplossing.

In mijn vrije tijd ben actief Taekwondo beoefenaar en geef als officieel NOC/NSF taekwondo-trainer les aan de jeugdgroepen. Sparren is binnen deze sport een onderdeel waar je samen oefent en punten probeert te scoren. Ook hier inventariseer je mogelijkheden en kansen, maar bovenal ga je  met respect met elkaar om en is het spel fair-play.


Neem contact op met William
wvj@fortop.nl
+31 (0)38 - 337 2700
LinkedIn

William Vermij | Accountmanager

close-video-button