Encoders

Een encoder is een elektronisch communicatieapparaat die de beweging van een bedieningsapparaat/controller bestuurt. Encoders  helpen bij het bepalen van de snelheid, aantal omwentelingen, richting of positie van een motor of andere bewegende apparatuur.

Beweging omgezet naar elektrisch signaal

De beweging wordt door de encoder omgezet in een elektrisch signaal. Dit signaal wordt vervolgens gelezen door een besturingsapparaat in een bewegingscontrolesysteem zoals een teller of een PLC. Een encoder genereert pulsen en wordt daarom ook wel pulsgever genoemd. 

De encoder verstuurt een feedback signaal dat kan worden gebruikt voor het bepalen van positie, snelheid, tellen of richting. Een bewegingscontrolesysteem kan deze informatie gebruiken om een bepaald commando te verzenden.

Programmeerbare functies encoder

Daarnaast hebben bepaalde encoders programmeerbare functies zoals resolutie en draairichting. Voor een hogere resolutie wordt - in plaats van een blokgolf - ook wel gebruik gemaakt van een sinus- en een cosinussignaal. Deze encoders worden ook wel sincosencoders genoemd. Tegenwoordig worden er steeds meer encoders gebruikt met een seriële uitgang.

 

 

Bekijk encoders in de webshop Stel uw vraag

Absolute encoders en incrementele encoders - Scancon

Lineaire en roterende encoders

Er zijn twee verschillende typen encoders. Lineaire encoders en roterende encoders. Lineaire encoders reageren op beweging langs een pad, terwijl roterende encoders reageren op rotatiebeweging. Een lineaire encoder is een sensor, transducer of een leeskop gekoppeld aan een schaal die de positie codeert. 

Analoge of digitale signalen

De sensor leest de schaal om de gecodeerde positie te converteren in een analoog of digitaal signaal. Het analoge of digitale signaal kan vervolgens gedecodeerd worden naar een positie door een digitale uitlezing of een bewegingscontrolemechanisme. 

Encoder voor nauwkeurige positiebepaling

Een roterende encoder - ook wel asencoder genoemd - is een elektromechanisch apparaat dat hoekpositie of beweging van een as omzet in analoge of digitale code. Roterende encoders worden veel toegepast in applicaties waarbij een nauwkeurige positie van belang is, zoals bij industriële besturingen en robotica. Encoders kunnen zowel incrementele als absolute signalen versturen. Op basis van de type signalen worden de encoders verdeeld in incrementele en absolute encoders. 

Absolute encoders

Absolute encoders gebruiken een unieke code voor elke positie en versturen deze unieke posities zodra de encoder wordt ingeschakeld. De absolute encoder geeft het aan als de positie is veranderd en geeft een indicatie van de “nieuwe” absolute positie van de encoder.

Unieke bitconfiguraties

Absolute encoders genereren unieke bitconfiguraties om de positie van de encoder te volgen. Zelfs bewegingen die plaatsvinden terwijl het systeem geen stroom heeft, worden in nauwkeurige positiewaarden omgezet zodra de encoder opnieuw wordt ingeschakeld.

Encoders worden toegepast in tal van applicaties zoals automotive, laboratorium en medische apparatuur, robotica, automatisering en elektromotoren.

Multiturn encoders

Multiturn encoders zijn absolute encoders die ook het aantal omwentelingen tellen. Een absolute encoder in singleturnuitvoering meet binnen één omwenteling de absolute positie. 

 

Lees meer over absolute encoders

Absolute encoders - fortop
Incrementele encoder - Scancon

Incrementele encoders

Encoders kunnen zowel incrementele als absolute signalen versturen. Incrementele encoders geven geen signalen over de absolute positie, maar geven alleen informatie wanneer de absolute positie is veranderd. Deze informatie kan bijvoorbeeld de hoek, positie of het aantal omwentelingen omvatten. Incrementele encoders genereren een reeks van pulsen, ook wel pulstrein genoemd, die worden gebruikt om de positie en snelheid te bepalen. De resolutie van de incrementele encoder wordt gedefinieerd op basis van het aantal pulsen of strepen per omwenteling die de encoder voor iedere omwenteling doorgeeft aan de controller.

Bepalen van de actuele positie

De actuele positie kan worden bepaald door de controller door het tellen van voorgenoemde pulsen of strepen. Telkens wanneer de encoder wordt ingeschakeld, begint de telling vanaf nul, ongeacht waar de as zich bevindt. De startpositie van een referentiepunt is daarom onvermijdelijk bij alle positioneringstaken, zowel bij het opstarten van het besturingssysteem als wanneer de stroom naar de incrementele encoder is onderbroken. 

 

Lees meer over incrementele encoders

Toepassingsgebieden encoders

  • Offshore en maritiem: ATEX encoders, Heavy Duty encoders, voor gebruik in lieren en kabeltrommels. 
  • Verpakkingsindustrie: Instellen van lengte, breedte en hoogte van verpakkingsmachines. 
  • Windmolens en turbines: Positiemeting van wieken en monitoren van de rotatiesnelheid. 
  • Liften en hijstoestellen: Snelheid en toerentalbewaking. Positionering van de liftkooi. 
  • Windmolens en turbines: Positiemeting van wieken en monitoren van de rotatiesnelheid. 
  • Metaal- en houtverwerkende industie: Instellen van de aanslag en hoogte. 
  • Medisch: Positionering van patiënten en instrumenten in röntgen-, CT- of MRI-omgevingen.

close-video-button