Video Power Quality

VIDEO: In twee minuten meer kennis van Power Quality

Een korte levensduur, slecht werkende besturingen, oververhitte kabels of het uitvallen van cruciale processen. Dit zijn slechts enkele, veel voorkomende problemen die worden veroorzaakt door een slechte kwaliteit van spanning en stroom. Hier geldt: meten is weten. Hoe? Bekijk de video!

De Janitza apps zitten tegenwoordig standaard op een energiemeter.

Lees meer over standaard apps op energiemeters.

Power quality kosten en spanningskwaliteit | fortop

POWER QUALITY: DE KWALITEIT VAN ELEKTRISCHE ENERGIE

Wat is Power Quality? Power Quality is een verzamelnaam voor de kwaliteit van elektrische energie. Zoals vermogen beschreven kan worden als stroom en spanning, zo kan Power Quality beschreven worden als stroom- en spanningskwaliteit. Problemen met de kwaliteit van elektriciteit leidt tot een slechte Power Quality.

Als u overweegt een auto te kopen is het gebruikelijk dat u de kwaliteit ervan wilt vaststellen. U wilt een kwalitatief goede auto die lang mee gaat, lage onderhoudskosten heeft en zuinig in gebruik is. Voor een minder tastbaar product als elektrische energie zijn we er minder van bewust dat het belangrijk is de kwaliteitsaspecten ervan te bewaken. De kwaliteit van elektrische energie wordt beschreven met het begrip Power Quality en wordt geborgd door normen en richtlijnen.

De kosten van een slechte Power Quality worden in de meeste gevallen betaald uit het onderhoudsbudget en worden als onvermijdbaar gezien. Tegelijkertijd komt de Power Quality steeds meer onder druk te staan door een toename van elektronische apparatuur en decentrale energieopwekking. Door Power Quality inzichtelijk te maken en deze data te managen, worden kosten bespaard en wordt de kwaliteit van de organisatie en het eindproduct vergroot.

In deze white paper gaan we in op het fenomeen Power Quality en beschrijven we de verschillende verantwoordelijkheden en normen. Ook behandelen we de Power Quality verschijnselen en de gevolgen ervan. Als afsluiting behandelen we het inzichtelijk maken en verbeteren van Power Quality.

Lees meer over Power Quality in de white paper

close-video-button