Tijdrelais- Multifunctionele Relais

Een tijdrelais is een door een elektromagneet bediende schakelaar die op basis van een vooraf ingestelde in- of uitschakelvertragingstijd een willekeurig aantal schakelcontacten kan openen of sluiten. Tijdsrelais hebben verschillende functies en eigenschappen.

We onderscheiden de volgende eigenschappen: 

 • Multifunctioneel tijdrelais
 • Opkomvertraagd tijdrelais
 • Afvalvertraagd tijdrelais
 • Pauze en impuls tijdrelais
 • Ster-driehoek tijdrelais
 • Trappenhuis relais of trappenhuisautomaat
 • Veiligheidstimer of vertagingsmodule

 

Bekijk tijdrelais Stel uw vraag over Tijdrelais

Tijdrelais en Multifunctioneel relais - DOLD
Multifunctioneel tijdsrelais MK 7830N - DOLD

Multifunctioneel tijdsrelais - MK 7830N - DOLD

Door de bijbehorende functies, is een multifunctioneel tijdsrelais universeel inzetbaar. Een multifunctioneel tijdrelais kan worden gebruikt als knipperlichtrelais, klok-, impulsvormer-, opstart- en / of uitschakelrelais, alsook contact- en herhalingsvertraging. De respectieve functie is eenvoudig in te stellen op de module. 

Compacte functionele timer

De compacte multifunctionele timer MK 7830N uit de MULTITIMER-reeks combineert vele jaren ervaring samen met de meeste moderne tijdbesturingstechnologie. Met de MK 7830N combineert DOLD 2 multifunctionele timers is één behuizing van 22,5 mm breed. De kleine behuizing en de verscheidenheid aan functies bieden een maximum van mogelijkheden in een minimum van breedte. Dit bespaart ruimte en kosten. Het multifunctionele tijdsrelais met display heeft 2 uitgangsrelais die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geconfigureerd. Functies en tijd kunnen afzonderlijk worden ingesteld en variëren van 20 ms tot 9999 uur. 

De compacte, ruimtebesparende behuizing, eenvoudige menu-gestuurde instellingen maakt het digitale, multifunctionele tijdsrelais MK 7830N de ideale timingcomponent voor besturingsapplicaties in alle industrieën. 

 

Bekijk multifunctioneel tijdrelais 

Opkomvertraagd/contactvertraagde tijdsrelais - DOLD

Bij opkomvertraagde/contactvertraagde tijdrelais wordt de start van het relais geactiveerd door de activering van de bedrijfsspanning. Zodra de ingestelde vertragingstijd is verstreken, schakelt het tijdsrelais naar de werkpositie. Contact vertraagde tijdrelais BC 7930N van DOLD worden gebruikt voor voorwaartse omschakeling, b.v. voorverwarming, of voor vertragingstijden in schakelsystemen, zoals voor de vertraagde activering van systeemonderdelen in brander en ketel besturingen, roltrappen en liften.

Kenmerken opkomvertraagd/contactvertraagde tijdrelais: 

 • Tijdsvertraging tussen 0,05 s en 10 uur 
 • Herhalingsnauwkeurigheid ≤ 0,5% + 10 ms
 • Dubbele voedingsspanning
 • LED-indicator voor contactpositie
 • 22,5 mm breed

 

Bekijk opkomvertraagde/contactvertraagde tijdsrelais

 

Opkomvertraagd/contactvertraagde tijdsrelais - BC 7930N - DOLD
Afvalvertraard tijdrelais - IK7819 - DOLD

Tijdrelais met herhalingsvertraging voor voorwaarts schakelen - Relais met tijdvertraging

Voor tijdrelais met een herhalingsvertraging onderscheiden we apparaten met en zonder hulpspanning. Terwijl apparaten zonder hulpspanning slechts korte tijd realiseerbaar zijn, zijn die met hulpspanning ook geschikt voor langere perioden. afvalvertraagde tijdrelais van DOLD worden gebruikt voor vervolgschakeling (bijv. ventilatoren), lichtregelsystemen (bijvoorbeeld trappenhuisverlichting) of voor het vertraagd schakelen naar een noodstroomgenerator en/of een noodverlichtingssysteem.

 

Bekijk tijdsrelais met afvalvertragingstijd

Impuls- en pauzetijden configureerbaar onafhankelijk van elkaar

Klokken van DOLD zijn belangrijke componenten van verkeerslichtregelsystemen, automatische ovens, et cetera. Ze hebben dezelfde functie als flasher-relais met het verschil dat de impuls- en pauzetijden voor tijdsafhankelijke regelsystemen van elkaar verschillen en dus afzonderlijk kunnen worden ingesteld. De gebruiker is in staat om zelf de pulstijd ten opzichte van de pauzetijd af te stemmen. 

Puls relais - Ingangs- en uitgang-wisrelais voor tijdafhankelijke besturingssystemen

Machines en systemen zoals doseersystemen en spoelsystemen zijn waar wisrelais worden gebruikt. DOLD-wisrelais zijn beschikbaar als zowel ingangs- als uitgang-wisrelais. Terwijl de input-wisrelais onmiddellijk na het installeren de bedrijfsspanning in de werkpositie schakelen, worden de output-wisrelais over het spanningsbesturingscontact op de besturingsingang geplaatst. Als dit open is, schakelt het relais onmiddellijk over naar de werkpositie. Beide relaissoorten schakelen onmiddellijk terug naar ruststand na het verstrijken van de ingestelde veegtijd.

 

Bekijk impuls- en pauzetijden tijdrelais

Impuls- en pauzetijden configureerbaar onafhankelijk van elkaar - IK 7815 - DOLD
Ster-driehoek tijdsrelais - MK 7853N - DOLD

Ster-driehoek tijdsrelais

Een tijdsrelais met ster-driehoek heeft een elektrische schakeling die wordt gebruikt om grotere driefasige asynchrone motoren in te schakelen. Dergelijke motoren hebben een hoge aanloopstroom. Bij een kortsluitankermotor of kooiankermotor kan de aanloopstroom zelfs 6 tot 8 keer groter zijn dan de nominale stroom van de motor en kan de aanloopstroom een ontoelaatbare spannigsdaling veroorzaken in het net. Elektriciteitsbedrijven eisen daarom ook dat bij een bepaald vermogen, deze grote motoren moeten zijn voorzien van een aanloopinrichting. Hierdoor wordt een spanningsdaling in het net voorkomen en wordt de netvervuiling verminderd. Kleine motoren kunnen direct op het net worden ingeschakeld en worden geschakeld met en driepolige schakelaar. De driepolige schakelaar kan drie leidingen gezamenlijk onderbreken of doorverbinden. 

Ster en driehoekschakeling

De ster-driehoekschakelaar schakelt een motor eerst in de ster. De ster is de aanloopstand. Daarna schakelt de ster-driehoekschakelaar de motor in de driehoek, de bedrijfstand. De snelheid van de motor dient eerst hoog genoeg te zijn opgelopen, voordat de sterstand kan worden omgeschakeld naar de driehoekstand. 

 

Bekijk ster-driehoek tijdrelais 

 

Trappenhuis tijdrelais

Een trappenhuis tijdsrelais of een trappenhuisautomaat is een elektromagnetische of elektronische schakelaar die door het activeren van een drukknop of schakelaar een bepaalde functie inschakelt. Vooraf wordt door de gebruiker een bepaalde uitschakelvertragingstijd ingesteld. Na het verstrijken van de uitschakelvertragingstijd wordt de functie uitgeschakeld. Telkens bij activering van de drukknop of schakelaar, begint de uitschakelvertragingstijd opnieuw. Zoals de naam al aangeeft, worden trappenhuis tijdsrelais vaak toegepast in trappenhuizen, garages, kelders of op zolder. 

 

Bekijk trappenhuis tijdrelais

 

Trappenhuis en trappenautomaat tijdrelais - IK 8813 - DOLD
Veiligheidstimer - vertragingsmodule - LG 7928 - DOLD

Veiligheidstimer - vertragingsmodule

Vertragingsmodules van DOLD maken de specifieke uitschakeling van de aandrijvers van machines mogelijk, wat het risico op letsel vermindert. Een typisch gebruiksgebied zijn high-speed tools die blijven bewegen nadat ze zijn uitgeschakeld. De productiviteit wordt niet beïnvloed, omdat de machine onmiddellijk opnieuw kan worden gestart. De noodstop van de gevaarlijke beweging kan worden versneld door een specifieke stop in overeenstemming met stopcategorie 1 door motorremfuncties toe te staan tijdens de uitschakelvertraging en/of de snelheid van de aandrijving kan worden geregeld.

Kenmerken veiligheidstimer/vertragingsmodule:

 • Gemakkelijk om veilige timingcircuits te realiseren
 • 4 gedwongen geleide uitgangscontacten op slechts 22,5 mm breedte
 • Instelbare tijdvertraging
 • Als optie vaste tijdsvertraging
 • Hoge stabiliteit bij lange gebruiksduur dankzij digitale tijdbasis
 • Instelbaar met of zonder kruisfoutdetectie
 • Uitgang: 3 maakcontacten + 1 verbreekcontact + 1 geforceerde terugmelding contact of 4 NO contacten + 1 1 gedwongen feedbackcontact
 • LED-indicator voor kanaal 1, 2 en bedrijfsspanning
 • Als optie met inplugbare aansluitblokken voor eenvoudige uitwisseling van apparaten
 • met schroefklemmen of met kooiklemmen
 • Breedte 22,5 mm

 

Bekijk veiligheidstimer/vertragingsmodule 

 

close-video-button