Niveausensoren voor niveaumeting

In vrijwel alle industrieën moeten niveaus gemeten worden. Afhankelijk van de toepassing wil je doorlopend het niveau meten of incidenteel een melding ontvangen die de hoeveelheid of het volume doorgeeft: zit er voldoende vloeistof in de tank? Is de silo voldoende voorzien van vaste stof?

Niveauschakelaars en niveausensoren

Niveausensoren en niveauschakelaars leveren informatie over het niveau van aanwezige stoffen in tanks, silo’s en andere vloeistofcontainers. Er wordt onderscheid gemaakt in continu niveaumeting (analoog) en niveaudetectie van minimale en maximale niveaus. 

Analoge niveaumeting

Sensoren voor continu niveaumeting geven constant informatie over het niveau van de aanwezige stof (niveausensoren). Sensoren voor niveaudetectie geven informatie over vooraf gedefinieerde niveaus, wanneer niet elk willekeurig niveau gemeten hoeft te worden. Iets wat bij continu niveaumeting wel het geval is (niveauschakelaars). Sensoren voor niveaudetectie zijn ideaal bij detectie van minimale en maximale niveaus, lekdetectie en overvulbeveiliging.  

 

Bekijk niveausensoren in de webshop Stel uw vraag

Niveausensoren voor niveaumeting - Rechner Sensors - SensoPart

Niveausensoren voor niveaudetectie

Om het niveau van de aanwezige stof in tanks en silo’s continu te meten, bieden niveausensoren de oplossing. Denk aan niveaumeting van vloeistoffen, stortgoederen, pasta’s, poeders en vaste stoffen. Met behulp van niveausensoren wordt het niveau omgezet in een analoog signaal. Dit signaal kan direct worden weergegeven op de sensor of in een procesregelsysteem worden opgenomen. 

Min-max niveaudetectie

Door het detecteren van een min-max niveau in een silo is een pompsturing uit te voeren door het toepassen van twee niveausensoren. Eén niveausensor voor het minimale niveau en één voor het maximale niveau. Komt het niveau tot aan het minimale punt, dan schakelt de digitale uitgang het vulsysteem van nieuwe vloeistof. Zodra de tank het maximale niveau bereikt, stopt de aanvoer. Dit voorkomt niet alleen storingen in het proces, bijvoorbeeld wanneer een voorraadtank leeg raakt of een pan droog kookt, maar voorkomt ook productieverlies en schade als gevolg van het overlopen van een voorraadtank of reservoir.

Meetprincipes voor niveaumeting: 

  • Capacitieve niveaumeting 
  • Ultrasone niveaumeting 
  • Lichtlooptijdmeting met laser (TOF-principe)

 

     Vloeistoffen       Vaste stoffen       Transparant       Niet transparant       Kleverige stoffen en schuim    
   Capacitieve niveaumeting Ja Afhankelijk van materiaal Ja Ja Ja
   Ultrasoon niveaumeting Ja Ja Ja Ja Nee
   Lichtlooptijdmeting met laser (TOF-principe) Ja Ja Nee Ja Nee

Capacitieve niveausensor voor analoge niveaumeting

Capacitieve niveausensoren meten het niveau van de aanwezige vloeistof continu. De KFX TrueLevel capacitieve niveausensor van Rechner Sensors is voorzien van een probe en is ingesteld met een lege silo, tank of container die een lineair analoog uitgangssignaal levert over het gehele vulbereik van elk medium in 4-20 mA of 0-10 V DC. De probe heeft een maximale lengte van 2 meter. 

Geïntegreerde elektronica

Alle elektronica van de capacitieve niveausensor is geïntegreerd in de G1" montagekop. Door het gepatenteerde drie-elektroden concept heeft iedere sensor een referentiegebied voor het compenseren van de verschillende vloeistoffen (zelfs bij lage waarden zoals ≥ Ɛr 1,2). Er is dus slechts één instelling nodig om een nieuwe niveausensor in bedrijf te nemen.

De TrueLevel KFX-niveausensor van Rechner is ideaal voor applicaties waar verschillende vloeistoffen met één machine worden verwerkt. Lees meer over capacitieve sensoren.

 

Lees meer over de KFX TrueLevel niveausensor

Niveausensor voor analoge niveaumeting - Rechner Sensors

Analoge capacitieve niveausensor met Probe - Geïntegreerde logica - KF0644

Capacitieve sensor voor niveaumeting van klevende en stroperige stoffen

De LevelMaster-sensoren van Rechner Sensors zijn ontwikkeld voor niveaumeting van vloeibare en stroperige stoffen die klevend en/of geleidend zijn. De 26-serie capacitieve sensoren van Rechner Sensors zijn High Performance (HP) sensoren met unieke kenmerken qua grootte en vorm van de sensor.

26-serie capacitieve niveausensoren

De 26-serie sensoren presteren beter dat elke sensor als het gaat om het negeren van materiaalophoping. Zonder bewegende delen onderscheid de 26-serie sensor zich van andere niveausensoren zoals: trilstaven, stemvorken en paddle-wielen die gevoelig zijn voor cavitatie, overbrugging en vastlopen van materiaalophoping. De 26-serie heeft twee modellen: 1 model voor hoge diëlektrische materialen (zoals ketchup en broodbeslag) en 1 model voor al het andere (bijv. granen, meel en alcoholproducten). 

Detecteren van verontreiniging

Naast de nieuwe optie voor analoge uitgang, is het ook mogelijk om tekenen van verontreiniging te detecteren, zodat een reinigingsproces kan worden geactiveerd. Een andere toepassingsoptie is een weergave van de verandering in de diëlektrische constante (DC) van het te bewaken product voor kwaliteitscontrole. Voor kwaliteitscontroledoeleinden kunnen de empirisch bepaalde startwaarden worden gecontroleerd en geanalyseerd met behulp van bijvoorbeeld een PLC. Lees meer over analoge sensor voor niveaumeting.

Niveaumeting van klevende en stroperige stoffen - Rechner Sensors

Niveaucontrole van geleidende vloeistoffen, pasta's of siropen - Rechner KS 700 KS 800

Capacitieve niveaumeting van additieven

3D-printers gebruiken poeders en kunststoffen die worden verwerkt tot een rapid prototype. Nauwkeurige detectie en niveaumeting van de additieven is van groot belang. Zowel voor machines om optimaal te functioneren, maar ook om het gewenste eindresultaat te krijgen. 

Poeder- of vloeistofniveau detecteren

Maar hoe weet u nou wat het poeder- of vloeistofniveau is in de printer of van het additief? Rechner Sensors heeft de oplossing met capacitieve niveausensoren die uitstekend de geleidende poeders en kleverige vloeistoffen kunnen detecteren. Lees meer over additieve niveaumeting voor 3D-printers.

Capacitieve meting van het additiefniveau
Niveaumeting van vaste stoffen en vloeistoffen met ultrasone niveausensor

Continu niveaumeting van vaste stoffen en vloeistoffen met ultrasone niveausensor

Bij niveaumeting van objecten of stoffen met ongelijke oppervlakken of onder moeilijke omgevingsomstandigheden of sterk reflecterende vloeistofoppervlakken bieden ultrasone niveausensoren de oplossing. Een groot voordeel van ultrasone sensoren is de absoluut betrouwbare onderdrukking van de achtergrond door het 'time-of-flight'-principe.

Ultrasone niveaumeting

De niveaumeting wordt niet beïnvloed door de diëlektrische constante, dichtheid of vochtigheid. Typerend voor ultrasone niveausensoren: continue, contactloze en onderhoudsvrije niveaumeting van vloeistoffen, pasta's, slib en poedervormige, maar ook grove bulkmaterialen. De nauwkeurigheid en prestaties van ultrasone niveausensoren nemen af in toepassingen met schuimvorming en in vacuüm. Lees meer over ultrasoon sensoren.

Niveaudetectie met lichtlooptijdmeting

Lasersensoren die het niveau in tanks en silo's bepalen op basis van een lichtlooptijdmeting zijn ideaal geschikt voor niveaumeting van niet-transparante vloeistoffen, stortgoederen en wisselende materialen. Daarnaast zijn ze minder geschikt voor detectie van schuimende, kleverige en transparante vloeistoffen. Deze stoffen zorgen voor dispersie en lensvervuiling, waardoor de betrouwbaarheid van de meting aanzienlijk minder wordt. De F 55-serie fotocellen van SensoPart zijn uitermate geschikt voor niveaucontrole. Controle van twee vulniveaus met twee schakeluitgangen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

Kenmerken niveaudetectie met lichtlooptijdmeting:

  • Contactloze niveaumeting 
  • Geschikt voor bulkgoederen, vaste stoffen en poeders
  • Niet geschikt voor kleverige, schuimende en transparante vloeistoffen
Niveaudetectie met lichtlooptijdmeting
Niveaucontrole van pinda's met niveausensoren - SensoPart

Niveaucontrole met sensor voor minimaal en maximaal niveau

Pinda's worden vanuit een silo aangevoerd en in de verpakking geplaatst. Een TOF sensor controleert het vulniveau in de verpakking door middel van lichtlooptijdmeting (time-of-flight). De niveausensor schakelt bij een minimum- of maxiumniveau. 

Time of Flight sensor

Dankzij het principe van lichtlooptijdmeting (Time Of Flight) ontstaat de mogelijkheid om objecten met verschillende kleuren op oppervlakken tot 5 meter betrouwbaar te detecteren. Dankzij twee schakeluitgangen, kan één sensor zowel het maximum- als het minimumniveau bewaken. Lees meer over F 55-serie sensoren.

F 55 - Lichtlooptijdmeting voor lange afstanden - SensoPart

close-video-button